საბანკო სექტორის მიმოხილვა (2015 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით)

2015 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით, წინა თვესთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 0.2 მლრდ ლარით, ანუ 0.8%-ით შემცირდა და 23.3 მლრდ ლარი შეადგინა.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობის მიმოხილვა

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები საკმაოდ მზარდი სექტორია. ერთი მხრივ კარგია ბიზნესის განვითარება, მაგრამ მეორე მხრივ საქართველოს მოსახლეობის ფინანსური განათლების არასათანადო დონის გათვალისწინებით, ეს გარკვეულ რისკებს შეიცავს.

საბანკო სექტორის მიმოხილვა (2015 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით)

2015 წლის იანვარი-მარტის მდგომარეობით კომერციულმა ბანკებმა საკონვერსიო (სავალუტო კონვერტაციები) ოპერაციებში 3 მლნ ლარის ზარალი ნახეს.

ბიზნეს სექტორის მიმოხილვა და მისი გამოწვევები

ბიზნეს სექტორის აქტივობის ტემპი 2005-2014 წლების პერიოდის განმავლობაში 2014 წელს (წინასწარი მონაცემებით) ყველაზე მცირეა. ამის მიზეზი კი მეტწილად ქვეყანაში ბიზნესგარემოს გაუარესებაა, რაც ძირითადად რეგულაციების გამკაცრებაში გამოიხატება.

საბანკო სექტორის მიმოხილვა

საქართველოში ფინანსური სექტორი ყველაზე განვითარებული და მზარდი სექტორია. გამორჩეული ამ მხრივ კი კომერციული ბანკებია, რომელთა ფინანსური მაჩვენებლებიც წლიდან წლამდე ზრდის ტენდენციით ხასიათდება.

ფულადი გზავნილების ეკონომიკური მნიშვნელობა საქართველოსთვის

ფულადი გზავნილების მაღალი მნიშვნელობის გამო, არასამთავრობო ორგანიზაციამ „საზოგადოება და ბანკები“ გადაწყვიტა მოკლედ მიმოეხილა, თუ რა მდგომარეობაა გზავნილების კუთხით საქართველოში.

კომერციული ბანკების რეკლამების მონიტორინგი

„საზოგადოება და ბანკებმა“ ბოლო 4 თვის მანძილზე მედიაში და ინტერნეტ სივრცეში კომერციული ბანკების მიერ განხორციელებული სარეკლამო აქტივობის მონიტორინგი ჩაატარა

მომსახურების საკომისიო - როგორც კომერციული ბანკის არასაოპერაციო შემოსავალი

ხშირია შემთხვევები, როდესაც დაგროვილი საკომისიოს შესახებ სრულიად შემთხვევით ვიგებთ. ბანკში მისვლის დროს დგინდება, რომ ანგარიშზე, რომლითაც რამდენიმე წელია არ გვისარგებლია, ავტომატურად დაგვერიცხა მომსახურების საკომისიო, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დაგროვდა და საკმაოდ დიდ თანხასაც მიაღწია

იპოთეკური სესხების მიმოხილვა

იპოთეკურ სესხებზე დღეს ბაზარზე მაღალი მოთხოვნაა, მაგრამ მისი პირობების დაკმაყოფილება ყველა მოქალაქეს არ შეუძლია, ვინაიდან საქართველოში საშუალო ხელფასი 612 ლარით განისაზღვრება, ხოლო იპოთეკური სესხით სარგებლობისთვის მინიმალური შემოსავალი, როგორც წესი 750 ლარია. არასამთავრობო ორგანიზაცია „საზოგადოება და ბანკებმა“ გადაწყვიტა მიმოეხილა კომერციული ბანკების პირობები იპოთეკურ სესხებზე.